Mes ugdome talentus Lietuvai!

Nacionalinė moksleivių akademija

Komanda

Administracija

Leonas Narkevičius – direktorius

Su Nacionaline moksleivių akademija bendradarbiauja nuo pat jos įkūrimo – 2004-ųjų. Vadovauja matematikos sekcijai, o nuo 2012 m. yra akademijos direktorius.
Leonas savo pedagoginę karjerą pradėjo Garliavos 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Vėliau dirbo Kauno 6-ojoje vidurinėje mokykloje, o nuo 1989 m. matematiką dėsto KTU gimnazijoje.
Direktorius save realizuoja dirbdamas su gabiais vaikais ir džiaugiasi galėdamas prisidėti prie jų tobulėjimo.

Natalja Sinicyna – administratorė

Natalja Sinicyna baigė KTU taikomosios matematikos magistrantūros studijas, įgijo mokytojo kvalifikaciją. Daugiau nei 10 metų yra matematikos mokytoja, NMA užduočių jaunesniems matematikams autorė. Šiuo metu augina 2 mažamečius vaikus ir džiaugiasi galimybe dirbti NMA komandoje. Ją žavi kilni šios institucijos idėja bei įkvepia bendravimas su talentingais jaunais žmonėmis.

Julija Grigorjevaitė – projektų vadovė

Nacionalinėje moksleivių akademijoje nuo 2014 m. savanoriauja kaip vadoviukė, o nuo 2016 m. rūpinasi informacijos sklaida ir viešinimu. Julija yra Vilniaus universitete chemijos doktorantė. Ji tiki, kad jaunoji gabių vaikų karta gali sukurti šviesią Lietuvos ateitį.

Sekcijų vadovai, kuratoriai, dėstytojai

Biologijos ir biochemijos sekcija

Vadovas prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius, Vilniaus universitetas
Kuratorė ir nuotolinio mokymo dėstytoja:
    Martyna Petrulytė, Aberdyno universitetas (Škotija).

Martyna baigė biomedicinos mokslų ir anatomijos studijas Aberdyno universitete Škotijoje ir šiuo metu yra projektų vadovė klinikinių tyrimų kompanijoje Kembridže. Martyna dalyvavo dviejose tarptautinėse biologijos olimpiadose (IBO), po kurių įkūrė sėkmingą edukacinį blogą www.biolympiads.com .NMA Biologijos/Biochemijos sekcijoje Martyna dirba jau ketverius metus.

Prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius yra LMA narysVilniaus universiteto Biochemijos instituto bioanalizės skyriaus vadovas.
El. pašto adresas: valdas.laurinavicius@bchi.vu.lt

Chemijos sekcija

Vadovas prof. habil. dr. Eugenijus Butkus, Vilniaus universitetas.
Kuratorius Vytautas Pečiukėnas, Kembridžo universitetas (Didžioji Britanija).
Nuotolinio mokymo dėstytojai:
Mindaugas Gicevičius, Vilniaus universitetas;
    Karolis Goda, Vilniaus universitetas.

Prof. habil. dr. Eugenijus Butkus Nacionalinėje moksleivių akademijoje dirba nuo jos įkūrimo – 2004 m. Žavisi darbu ir bendravimu su talentingais bei perspektyviais mokiniais.
Patirtis. Eugenijus Butkus dirba Vilniaus Universiteto organinės chemijos katedroje, nuo 1996 m. yra jos profesorius, 2003–2013 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas.
Mokslinių darbų sąraše – daugiau negu 80 mokslinių straipsnių. Vadovavo devynioms apgintoms daktaro disertacijoms.
Yra žurnalo „Central European Journal of Chemistry“  redaktorius ir žurnalų „Chemija“ bei „Mokslas ir technika“ redkolegijų narys.
Eugenijus sako: „Beveik viskas sukurta gamtoje, o mes galime bandyti tik pakartoti ir pažinti įvairius reiškinius“.
El. pašto adresas: eugenijus.butkus@chf.vu.lt.

Ekonomikos sekcija

Vadovas doc. dr. Modestas Gelbūda, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
Kuratoriai ir nuotolinio mokymo dėstytojai:
Dr. Aurelija Proškutė, Vilniaus universitetas;
Karolis Navickas, Mykolo Romerio universitetas.

Doc. dr. Modestas Gelbūda su NMA bendradarbiauja nuo 2011 m.
Patirtis. Modestas Gelbūda yra Baltijos lyderystės instituto įkūrėjas. Jis apgynė daktaro disertaciją Aalborgo universitete Danijoje. Vykdė tyrimus Stanfordo universitete (JAV), Uppsalos universitete (Švedija) ir Londono verslo mokykloje (Didžioji Britanija). Modesto mokslinius darbus publikavo pirmaujantys tarptautinio verslo žurnalai “Journal of International Management”, “Management International Review” ir kt.
Moksliniai interesai. Modestas atlieka tyrimus, susijusius su tarptautine strategija, tarptautine verslininkyste ir strateginėmis verslo inovacijomis.
El. pašto adresas: modestas.gelbuda@ism.lt.

Fizikos ir nanotechnologijų sekcija

Vadovė doc. dr. Živilė Rutkūnienė, Kauno technologijos universitetas.
Kuratoriai ir nuotolinio mokymo dėstytojai:
    dr. Rasa Žostautienė, Kauno technologijos universitetas.

Doc. dr. Živilė Rutkūnienė Nacionalinėje moksleivių akademijoje dirba nuo 2010 m.
Patirtis. 1999 m. Kauno technologijos universiteto Puslaidininkių fizikos institute apsigynė fizikos mokslų daktaro disertaciją „Procesai žemos temperatūros aktyvių dujų plazmos veikiamame silicio paviršiuje“.
El. pašto adresas: zivile.rutkuniene@ktu.lt.

Informatikos sekcija

Vadovė dr. Jūratė Skūpienė, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas.
Kuratorius ir nuotolinio mokymo dėstytojas Martynas Budriūnas, Google (Šveicarija).

Dr. Jūratė Skūpienė su akademija bendradarbiauja nuo pat jos įkūrimo – 2004 m.
Patirtis. Taikomosios matematikos studijas baigė Vilniaus universitete. Disertaciją apsigynė Vytauto Didžiojo universitete. Daug metų dirbo Jaunųjų programuotojų mokykloje, Šeštadieninėje programavimo mokykloje. Aktyviai dalyvauja Lietuvos mokinių informatikos olimpiadų veikloje, įvairiuose su informatikai gabių vaikų ugdymu susijusiuose projektuose.
Moksliniai interesai: programavimas, algoritmų akivaizdinis ir nuotolinis mokymas bei mokymo metodika, algoritmų vizualizavimas, informatikos olimpiados.
Jūratė sako: „NMA labiausiai žavi savo sesijomis, kuriose mokiniai atranda ne tik kitokią, ne mokyklinę ir ne olimpiadinę informatiką, bet ir daug su informatika nesusijusių dalykų“.
El. pašto adresas: jurate@ktl.mii.lt.

 

Lietuvių filologijos sekcija

Vadovas prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, Lietuvos edukologijos universitetas

Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas nuo 2006-ųjų yra NMA lietuvių filologijos sekcijos vadovas ir dėstytojas. Tikina, kad jį pašėlusiai traukia linksma žinių ieškojimo atmosfera, kurią sukuria diskutuodami kartu su mokiniais.
Patirtis. Nuo 1995 m. dirba Lietuvos edukologijos universiteto (buvusio Vilniaus pedagoginio universiteto) Lietuvių literatūros katedroje. Dėsto XIX-XX a. ir naujausią lietuvių literatūrą, teksto analizę, semiotiką. 2000 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Diskurso struktūros Broniaus Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“. Šiuo metu Dainius yra Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto prodekanas mokslui.
Dainius sako: „Esu įsitikinęs, kad kūrinio interpretacija tuo geresnė, kuo labiau pakeiti savo nuomonę apie jį. Taip kūriniui leidi keisti save. Todėl mokiniams linkėčiau neskubėti interpretuoti ir kuo daugiau skaityti lietuvių literatūros!“
El. pašto adresas: dainius.vaitiekunas@leu.lt

Kuratorė: Kristina Tamulevičiūtė

Dėstytojai:

Daina Habdankaitė, Elžbieta Banytė, Eglė Baliutavičiūtė, Ieva Paškauskaitė.

Matematikos sekcija

Vadovas mokytojas ekspertas Leonas Narkevičius, KTU gimnazija.
Nuotolinio mokymo dėstytojai:
Dr. Birutė Narijauskaitė, Kauno technologijos universitetas;
Greta Kuprijanovaitė, Kembridžo universitetas (Didžioji Britanija);
   Mykolas Blažonis, Kembridžo universitetas (Didžioji Britanija);

Aistė Grušnytė, St. Andrews universitetas (Škotija);
   Ignas Urbonavičius, Kembridžo universitetas (Didžioji Britanija);

 

Leonas Narkevičius su Nacionaline moksleivių akademija bendradarbiauja nuo pat jos įkūrimo – 2004 m. Vadovauja matematikos sekcijai, o nuo 2012 m. yra akademijos direktorius.
Patirtis. Leonas Narkevičius savo pedagoginę karjerą pradėjo Garliavos 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Vėliau dirbo Kauno 6-ojoje vidurinėje mokykloje, o nuo 1989 m. matematiką dėsto KTU gimnazijoje.
Leonas sako: „Matematika – pats gražiausias ir lengviausias mokslas, mokomas mokykloje“.
El. pašto adresas: leonas.narkevicius@gmail.com.

Muzikos sekcija

Vadovas: Algirdas Šochas – NMA alumni, jaunosios kartos lietuvių smuikininkas, už pasiekimus muzikos srityje apdovanotas LR prezidento V. Adamkus padėka bei pelnęs Karalienės Mortos premiją studijavo Italijoje (tarptautinėje akademijoje „Incontri col Maestro“) ir Vokietijoje (Hamburgo muzikos ir teatro akademija) pas pasaulyje pripažintus smuikininkus – profesorius Boris Garlitsky, Pavel Berman, Tanja Becker-Bender. Dar besimokydamas M. K. Čiurlionio menų Gimnazijoje, mokytojos Beatos Šmidtienės smuiko klasėje būdamas dešimties, A. Šochas debiutavo kaip solistas su Lietuvos kameriniu orkestru, diriguojamu maestro Sauliaus Sondeckio. Vėliau smuikininkui teko solo groti su Lietuvos Nacionaliniu Simfoniniu, LMTA, Lietuvos Valstybiniu simfoniniu orkestrais, Lietuvos kameriniu, Šv. Kristoforo, Naujųjų Idėjų, Hamburgo muzikos ir teatro akademijos simfoniniu, Hamburgo Jaunimo simfoniniu orkestru bei Baku Gara-Garayevo kameriniu orkestru.

Patirtis: Algirdas Šochas aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje bei yra nuolat kviečiamas dalyvauti festivaliuose – Spivakovo festivalyje „Maskva sutinka draugus“, Pažaislio, Sugrįžimų, Kristupo, šiuolaikinės muzikos festivalyje „Opus XXI“ Avinjone, Prancūzijoje ir daugelyje kitų. Solinius koncertus yra grojęs Rusijoje, Azerbaidžane, Prancūzijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Italijoje, Estijoje, Olandijoje, Belgijoje, Austrijoje, Vokietijoje. Smuikininkui teko garbė groti vienoje geriausių pasaulio salių – Elbės filharmonijoje Hamburge, o šių 2019 m. gegužės 25 d. jis debiutavo Berlyno Filharmonijoje „Unicef“ rengiamame koncerte kartu su pasaulyje pripažintais muzikantais – Ksenya Dubrovskaya, Nadja Michael ir kitais.
Kartu su kolegomis 2016 m. yra įkūręs „Confero“ fortepijoninį kvartetą, kuris nuo 2018 m. vasaros tapo oficialiu Trakų pilies kolektyvu. Smuikininkas yra grojęs „Hamburgo trio“ drauge su violončelininku Vytautu Sondeckiu. Jo scenos partneriais buvo „Deutsche Grammophon“ prezidentas, klarnetininkas Clemens Trautmann, Hamburgo valstybinio filharmonijos simfoninio orkestro koncertmeisterė, smuikininkė Joanna Kamenarska, pianistas ir kompozitorius Leon Gurvitch ir daugelis kitų. Drauge su japonų pianiste Mayuko Arita koncertuoja Vokietijoje bei Lietuvoje.
Algirdas Šochas 2015 ir 2017 metais tapo 2 vietos laureatu „Elise Meyer“ konkurse Hamburge. Jis buvęs M. Rostropovičiaus, „Oscar und Vera Ritter Stiftung“ stipendininkas. Kaip vienam perspektyviausių jaunosios kartos smuikininkų, jam buvo įteikta Vokietijos „Berenberg“ (2015) banko įsteigta speciali stipendija. Jau penkerius metus A. Šochas yra lordo Yehudi Menuhino „Live Music Now“ stipendininkas.
Nuo 2019 metų kartu su pianistu Ugnium Pauliukoniu organizuoja koncertų ciklą „Klasika Trakuose“ ir yra jo meno vadovas.

Algirdas vadovaujasi maestro M. Rostropovičiaus mintimi, jog muzikinis išsilavinimas dar niekam gyvenime nepakenkė, net jei žmogus vėliau tapo verslininku ar vairuotoju. Išgyvenimai, kurių suteikia muzika, daro sielą atviresnę viskam – ir grožiui, ir žmonėms, ir santykiams su šeima ar draugais.

 

 

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.