Mes ugdome talentus Lietuvai!

Nacionalinė moksleivių akademija

Gabių vaikų ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje

Gabių vaikų ugdymui skirta metodinė medžiaga bei el. sistema yra parengta įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Gabių vaikų ugdymo efekytyvumo didinimas švietimo sistemoje“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-001).

Projekto metodinė medžiaga: www.gvu.lt
Nuotolinio mokymo el. sistema: www.scitor.lt