Rėmimas

paskelbė

Kviečiame jus prisijungti prie Akademiją remiančių organizacijų bei asmenų ir skirti lėšų talentingų Lietuvos vaikų ugdymui.

Bendras NMA veiklos rėmimas

Tai galimybė prisidėti prie papildomo gabių motyvuotų šalies vaikų ugdymo, padėti jiems tapti pilietiškais, kūrybingais ir socialiai atsakingais žmonėmis, vystyti savo potencialą Lietuvos ir pasaulio tobulėjimui bei gerovės didinimui.
Ne visi Lietuvos „perliukai“ gimsta didmiestyje, įstoja į prestižinę gimnaziją ar sutinka Mokytoją iš didžiosios raidės, galintį ir sugebantį dirbti su juo papildomai. Būtina investuoti į tuos, kurie kurs, valdys verslus ir šalį, garsins ją savais darbais, išradimais – į dabartinius mokinius.  Mūsų šalies didžiausias turtas ir pažangos prielaida yra žmogus, todėl gabių vaikų puoselėjimas dabartyje reiškia investiciją į ateitį.

Atskirų programos dalių rėmimas

Kiekvienai dalykinei sekcijai vadovauja aukščiausią kompetenciją savo srityje turintis pedagogas. Jis organizuoja nuotolinių užduočių rengimą, moksleivių konsultavimą, kuria užduotis, ieško dėstytojų sesijoms bei moksleivių pasirengimui respublikiniams ir tarptautiniams konkursams. Šiuo metu NMA yra 9 dalykinės sekcijos: Fizikos ir Astronomijos, Biochemijos, Chemijos, Ekonomikos, Informatikos, Istorijos, Lietuvių filologijos, Matematikos ir Muzikos.
Nuotoliniu būdu mokosi apie 400 mokinių iš visų Lietuvos savivaldybių. Geriausieji iš jų kasmet kviečiami į 2 sesijas (vasaros ir žiemos), kurių metu, be dalykinių žinių, didelis dėmesys skiriamas ir asmenybės ugdymo programai: kultūrinei kompetencijai, kūrybiškumo, pilietiškumo, lyderystės, komunikacijos įgūdžiams. Šiais mokslo metais planuojamos dvi papildomos trumpalaikės sesijos (rudens ir pavasario), kurių metu mokiniams paskaitas skaitys žymūs savo sričių specialistai, taip pat mokiniai turės galimybę susipažinti su įvairiomis mokslinių institutų laboratorijomis, užsiimti praktine veikla.

Muzikos sekcijos rėmimas

Remdami Muzikos sekcijos dalyvavimą NMA programoje siekiame keleto tikslų:
1) Ypatingai gabių muzikai moksleivių profesinio meistriškumo tobulinimas, kviečiant geriausius profesionalus jų pamokoms.
2) Muzikiukų bendravimas su kitų kompetencijų moksleiviais ugdo jų toleranciją, pilietiškumą, lyderystės, komunikacijos įgūdžius.
3) Muzikiukų dalyvavimas NMA sesijose ne tik praturtina visos sesijos programą, bet padeda „moksliukų“ kultūrinių kompetencijų, komunikacijos įgūdžių ugdymui. Dalyvavimas bendruose projektuose (NMA choras, koncertai, spektakliai) lavina „moksliukų“ muzikinį skonį, toleranciją.

Regioninės stipendijos

Sėkmingai dirbančios įmonės, savivaldybės regionuose gali paremti gabiausius regiono moksleivius apmokėdami jų studijas NMA: nuotolinio mokymo, asmeninio konsultavimo išlaidas, bei dalyvavimą NMA sesijose.

Vardinės stipendijos

Įmonės remia pasirinktinai vieną ar keletą mokinių, apmokėdamos jų studijas NMA: nuotolinio mokymo, asmeninio konsultavimo išlaidas, bei dalyvavimą NMA sesijose. Stipendijas galima skirti pagal artimas įmonės veiklai specialybes (pvz. biochemikai remia Biochemijos sekciją, lazeristai remia fizikus), bet nebūtinai.

Leidybos projektai

Metodinių priemonių, e-knygų, vadovėlių, vieno dalyko ar tarpdalykinių uždavinynų reikalingų darbui su ypatingai gabiais vaikais rengimas ir leidyba.

Pro bono paslaugos

Konsultacijos: metodikos, lėšų rinkimo, finansinės, projektų valdymo ir kt.
Paskaitos, ekskursijos: įstaigos galėtų sudaryti sąlygas savo darbuotojams vesti paskaitas mokiniams sesijų metu arba priimti mokinius į pažintines ekskursijas įstaigoje.
Kitokia savanorystė: darbas renkant rėmimo lėšas (fund raising), organizuojant renginius ir t. t.

Kita pagalba

Inventorius: kompiuterinė įranga, telefonai, projektoriai.
Patalpos: NMA kontoros išlaikymas arba patalpų suteikimas (2–3 darbo vietos), patalpos sesijoms, renginiams.

Paskirti 2% pajamų mokesčio.

Jei norite paremti Akademijos vykdomą veiklą, kviečiame susisiekti su mumis arba pervesti paramą į Akademijos banko sąskaitą.

Dalintis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*