Sekcijos

paskelbė

Nuotoliniu būdu du kartus per mėnesį (išskyrus vasaros atostogas) mokiniams pateikiamos įvairios praktinės bei teorinės užduotys. Savo srities specialistai prie užduoties taip pat pateikia teoriją, pavyzdžius bei rekomenduojamos literatūros sąrašus. Kiekvienas mokinys turi galimybę konsultuotis su užduoties pateikėju, prašyti papildomos literatūros ir pan.

Sėkmingai besimokantys mokiniai kviečiami į žiemos, pavasario ar vasaros akivaizdines sesijas, kurių metu didelis dėmesys skiriamas ne tik dalykinėms paskaitoms, bet ir asmenybės ugdymui, įvairiems projektams.

Akademijoje veikia 9 sekcijos: biologijos ir biochemijos, chemijos, informatikos, istorijos, fizikos ir astronomijos, lietuvių filologijos, matematikos ir muzikos. Atranką į muzikos sekciją visus metus vykdo vienas iš NMA steigėjų – M.R. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams“, atranką į kitas sekcijas vykdo NMA vieną kartą per metus (spalio – lapkričio mėnesiais).

Moksleivis gali mokytis tik vienoje pasirinktoje sekcijoje. Pateikus prašymą ir gavus sekcijų vadovų sutikimą, vieną kartą galima pakeisti sekciją. Mokymasis nuotoliniu būdu Akademijoje yra nemokamas visiems moksleiviams.

Biologijos ir biochemijos sekcija

Vadovė: prof. habil. dr. Vida Mildažienė, kuratorius: dokt. Paulius L. Tamošiūnas

Ši NMA sekcija pradėjo veikti vėliau nei kitos NMA sekcijos – 2006 m. –  UAB „Fermentas“ iniciatyva. Sekcija sudaro sąlygas ypač gabių biologijai ir biochemijai moksleivių papildomam lavinimui, bendraujant su universitetų dėstytojais ir mokslinių institutų mokslininkais. Siekiama padėti giliau suprasti biologinius reiškinius, įgauti daugiau naujausių žinių apie molekulinius gyvybės mokslus – genetiką, biochemiją, molekulinę biologiją, ląstelės biologiją, mikrobiologiją, biotechnologiją. Nuotoliniu būdu biologijos ir biochemijos sekcijos mokiniams pateikiamos įvairios biocheminės ir biologinės praktinės bei teorinės užduotys, kurias rengia Kauno Sveikatos, Vytauto Didžiojo, Vilniaus universiteto, Biochemijos ir Biotechnologijos institutų dėstytojai ir mokslininkai. Sesijų metu mokiniai ne tik klausosi teorinių paskaitų, bet ir turi galimybę dirbti Lietuvos universitetų, UAB „Fermentas“ laboratorijose, kuriose gali ne tik pamatyti, kaip taikoma naujausia mokslinių tyrimų įranga, bet ir atlikti bandymus savo rankomis. Dar vienas sekcijos išskirtinumas – 7-10 dienų trukmės vasaros lauko ekspedicijų stovykla, kuri rengiama VDU Vaišnoriškės botaninių tyrimų stotyje (Utenos raj.).

Chemijos sekcija

Vadovas: prof. habil. dr. Eugenijus Butkus

Gabiems mokiniams suteikiama galimybė pagilinti chemijos žinias, taip pat teikiama pagalba ruošiantis chemijos olimpiadoms.

Mokiniai gauna užduotis ir literatūrą (jei mokinys to pageidauja), kurias rengia chemijos grupės kuratorius dokt. Vaidotas Navickas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio lygį, tikslus, pažangumą ir chemijos olimpiadų dalykinę programą. Atlikdami įvairias užduotis (uždaviniai, teorijos analizė ir supratimas), mokiniai turi demonstruoti tokius sugebėjimus, kad galėtų pereiti vis į stipresnę grupę. Kiekvienai grupei yra pateikiamos skirtingos užduotys ir su kiekvienu mokiniu yra diskutuojama ir mokomasi atskirai, taip suteikiant galimybę lavinti savo gabumus ir tinkamai išanalizuoti užduotis. Chemijos sekcijoje siekiama, kad mokinys pats sugebėtų įvardyti problemas dėstytojui, su kurio pagalba  išmoktų jas tinkamai ir teisingai spręsti.

Ekonomikos sekcija

Vadovas: dr. Nerijus Mačiulis

Ekonomika – tai menas pasiekti gyvenime kaip galima daugiau. (Bernardas Šo)

Programos tikslas – lavinti ekonominį mąstymą, mokyti stebėti ir vertinti šalies ir pasaulio ekonomikos įvykius, suprasti ekonomikos dėsnius.

Užduotis sudaro 8 – 10 įvairių tipų testai, uždaviniai, esė aktualiomis ekonomikos temomis, realių ekonomikos įvykių komentarai ir pan. Rengiant užduotis atsižvelgiama į moksleivių pasiruošimo lygį, pageidavimus. Užduotis rengs, vertins ir su jumis nuotoliniu būdu bendraus ekonomikos mokytoja metodininkė Ona Malūkienė.

Fizikos ir astronomijos sekcija

Vadovė: doc. dr. Živilė Rutkūnienė

Šioje sekcijoje stengiamasi suburti fizika ir astronomija besidominčius vaikus, norinčius kūrybiškai tobulėti bei plačiau pažinti Visatą. Mokiniai gilina turimas fizikos bei astronomijos žinias, išmoksta susirasti bei atsirinkti reikalingą informaciją, susipažįsta su šiuolaikinio mokslo sprendžiamomis problemomis.

Svarbiausia mokymo priemonė – tiesioginis ir nuolatinis bendravimas su sekcijos kuratoriais. Kurso metu mokiniai atlieka nedidelės apimties tiriamuosius ir/arba apžvalginius mokslo darbus. Mokiniams skirtos užduotys padeda ugdyti kūrybinį mąstymą, komunikacinius gebėjimus, atsakomybę, valią.

Informatikos sekcija

Vadovės: doc. habil. dr. Valentina Dagienė, dr. Jūratė Skūpienė

Nuotoliniu būdu rengiamasi informatikos olimpiadoms. Užduotis reikia išspręsti bei internetu pateikti varžybų sistemai. Jas rengia daugkartinis Tarptautinių mokinių informatikos olimpiadų medalininkas Vytis Banaitis.

Akivaizdinių sesijų metų daugiau dėmesio skiriama įvairioms kitoms mokslinėmis bei praktinėmis, su olimpiadomis nesusijusiomis, informatikos sritims. Dėstoma teorija  derinama su praktiniais dalykais ir iliustruojama pavyzdžiais. Mokomasi taikyti įgytas žinias. Mokiniai turi progą atvirai pabendrauti su profesionaliais Lietuvos bei užsienio mokslininkais informatikais, sužinoti, kas vyksta mokslo ir verslo pasaulyje.

Istorijos sekcija

Vadovas: prof. dr. Eugenijus Jovaiša, kuratorius: dr. Deimantas Karvelis

Ši sekcija skirta žingeidžiam moksleiviui, norinčiam:

 • susipažinti su naujausia įvairių istorinių laikotarpių mokslinių tyrimų problematika;
 • išmokti mokslinio tiriamojo darbo pradžiamokslio;
 • lavinti diskutavimo ir humanitarinio teksto rašymo įgūdžius;
 • mokytis pačiam kurti taikomosios istorijos produktus.

Kiekvienos sesijos metu teoriniai (paskaitos) ir praktiniai (diskusiniai ir darbo su šaltinių medžiaga seminarai) užsiėmimai bus skirti 4 teminiams blokams, kurie yra terra incognita bendrojo lavinimo mokykloje:

 1. „Tarp mokslo ir meno“ – pažintis su istorijos teorija ir metodologija, plečiant terminologinį išprusimą ir kritinio mąstymo gebėjimus.
 2. „Šaltinių dirbtuvė“ – pažintis su Lietuvos istorikų cechu (įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų bei tyrimo institutų mokslininkais) ir istorijos mokslinių tyrimų pasaulio ypatumais.
 3. „Laiko mašina“ – paskaitų serija, pristatant visų Lietuvos istorinių epochų rekonstravimo įdomybes bei problemas.
 4. „Istorijos darymas“ – mokymasis kurti šiuolaikinei visuomenei reikalingus taikomosios (viešosios) istorijos produktus.

Kiekvienas sekcijos dalyvis, prižiūrint paskirtam kuratoriui, mokslo metų eigoje turės atlikti 3 individualias tiriamąsias įvairių formų užduotis (kiekvienai sesijai po vieną) ir 1 taikomojo pobūdžio darbą (lokalinės istorijos tyrimas; istorinės knygos (ar straipsnio) recenzija; istorinės reklamos klipas; sociologinis šiuolaikinės visuomenės virtualaus mikromuziejaus sukūrimas; šeimos istorijos rašymas; istorinio turizmo mikrogalimybių studija; istorinio filmo kritika ir t.t.).

Lietuvių filologijos sekcija

Vadovas: doc. dr. Dainius Vaitiekūnas

Kūrybiškumas turi būti skatinamas, o kūrybiškos asmenybės – visokeriopai palaikomos. To siekia į sekciją susibūrę mokiniai, mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, rašytojai, aktoriai. Kūrybinė veikla suvokiama ne tik kaip įvairaus pobūdžio tekstų kūryba ir interpretacija, bet ir kaip tiesioginis (sesijos) ir netiesioginis (intensyvus susirašinėjimas tarp sesijų, atliekant kūrybiškumą lavinančias užduotis) kūrybiškų asmenybių dialogas. Siekiama ugdyti mokinių kūrybinę savirašką, plėsti kultūrinį akiratį, formuoti originalų požiūrį ir savitą raišką, tikslingai rinktis raiškos priemones, todėl praktinės užduotys yra derinamos su literatūros teorijos dalykais. Sesijų metu mokiniai turi galimybę pabendrauti ir kurti su profesionaliais savo srities specialistais, rašytojais, aktoriais.

Matematikos sekcija

Vadovas: m.e. Leonas Narkevičius

Visi mokiniai matematikos sekcijoje yra suskirstyti į keturias grupes pagal klasę, amžių ir pasiekimus. Mokiniams, kuriems paskirtoje grupėje duodamos užduotys atrodo per lengvos arba per sunkios, parenkama kita grupė pagal mokymosi lygį. Mokomasi nuotoliniu būdu. Kiekvienai grupei du kartus per mėnesį yra pateikiamos skirtingos, mokinių lygį atitinkančios užduotys iš visų olimpiadoms reikalingų matematikos sričių. Dėstytojai pateikia teoriją, pavyzdžius, uždavinius savarankiškam darbui. Su stipriausia olimpiadininkų grupe dirbantys specialistai taip pat yra buvę pasaulinių olimpiadų prizininkai.

Muzikos sekcija

Vadovė: M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja-ekspertė, LMTA lektorė Gabrielė Kondrotaitė.
Kuratoriai: Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos „Pagalba Lietuvos vaikams fondo atstovai“.

Ši NMA sekcija pradėjo veikti 2006 metais, M.Rostropovičiaus fondo bei dr. Bronės Narkevičienės iniciatyva.
Sekcijos tikslai:

 • sudaryti sąlygas gabiems muzikams iš visos Lietuvos gilinti specialybines žinias pas plačiai žinomus ir didelę muzikinę patirtį turinčius dėstytojus.
 • supažindinti muzikus iš skirtingų miestų ir skatinti juos bendradarbiauti.
 • plėsti gabių muzikų akiratį, suteikiant jiems galimybę dalyvauti įvairių specialybių dėstytojų asmenybės ugdymo paskaitose, vakaro susitikimuose ir t.t.
 • lavinti socialinius įgūdžius, skatinti bendravimą su kitų sričių moksleiviais.
Dalintis

1 Trackback or Pingback for this entry

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*