Mes ugdome talentus Lietuvai!

Nacionalinė moksleivių akademija

Nauji mokiniai NMA

NMA, gyvuojanti jau devintus metus, džiaugiasi gausiu 7–10 klasių naujų mokinių būriu. Šiemet Akademiją papildė 143 gabūs mokiniai iš įvairių Lietuvos kampelių. Populiariausia ir gausiausia išlieka matematikos sekcija – į ją priimti 58 mokiniai. Į lietuvių filologijos sekciją priimta 19 mokinių, biochemijos – 17, ekonomikos – 13, fizikos – 11, istorijos – 10, chemijos – 8,informatikos – 7. Iš viso NMA žinių semiasi 437 mokiniai.

Akademijos tikslas – padėti jauniems žmonėms atskleisti savo potencialą ir jį stiprinti. Į NMA susirenka itin gabūs, talentingi ir imlūs vaikai, kuriuos moko geriausi Lietuvos ir kitų šalių dėstytojai bei mokytojai, buvę NMA mokiniai. Pasirinktas dalykas studijuojamas nuotoliniu būdu, mokiniai asmeniškai konsultuojasi su dėstytoju. Per Akademijos žiemos, vasaros ir rudens arba pavasario sesijas nariai susitinka su bendraminčiais. Tai akivaizdinės sesijos, per kurias jie gyvena ir mokosi drauge – lanko dalykines ir asmenybės ugdymo paskaitas, dalyvauja vakaro renginiuose.

Tikimės, kad toks gausus naujų mokinių būrys sėkmingai įsilies į Akademijos veiklą ir papildys spalvingą NMA bendruomenę.