Mokymosi tvarka

paskelbė

NMA mokslo metai ir vertinimas

2014/2015 mokslo metai NMA prasidės rugsėjo antroje pusėje ir tęsis iki birželio. Naujokų prašymai į Akademiją bus priimami iki rugsėjo pabaigos, iki spalio vidurio mokiniai žinos, ar yra priimti į NMA. Jau spalio gale naujokai gaus pirmąsias užduotis. Priklausomai nuo sekcijos, mokiniai gauna po 1 arba 2 užduotis per mėnesį. Užduoties apimtį numato sekcijos vadovas ar užduotį rengiantis pedagogas, atsižvelgdami į tai, kiek laiko mokiniui reikia, kad ją atliktų. Nuotolinio mokymosi rezultatai vertinami dešimtbale sistema. Sekcijos vadovas gali nuspręsti, ar be įprastų užduočių nori skirti mokiniams ilgiau vykdomų projektų, referatų ir pan., už kuriuos gali būti skiriami papildomi balai. Pagal nuotolinio mokymosi rezultatus bei pasiekimus olimpiadose ir konkursuose Akademijos mokiniai kviečiami dalyvauti sesijose. Nuo praėjusių metų NMA organizuoja nuotolinį matematikos mokymą 5–6 klasių mokiniams, kurie dar netampa NMA nariais.

Sesijos

Sesijos skirtos pažangiausiems NMA mokiniams. Jose kviečiame dalyvauti apie pusę sekcijos mokinių, priklausomai nuo nuotolinio mokymosi rezultatų. Šiose sesijose mokiniai turi dalykinius užsiėmimus pagal pasirinktą sekciją, taip pat asmenybės ugdymo užsiėmimus bei vakaro renginius. Vasaros ir žiemos sesijose taikomas 4 lygių sesijos mokestis, kuris gali šiek tiek kisti kiekvienais metais ir yra paskelbiamas kviečiant moksinius registruotis į sesiją. Rudens arba pavasario sesijų programos nėra tiesiogiai susijusios su mokymosi dalyku. Programos paskelbiamos kviečiant mokinius į šias sesijas ir mokiniai gali rinktis vieną iš jų.

Priimamų mokinių amžius

Į Akademiją paprastai priimami 9-10 klasių mokiniai. Matematikos ir lietuvių filologijos sekcijose gali mokytis vaikai nuo 7-8 klasės. 11-12 klasės mokiniai kviečiami atskirais atvejais, turintys aukštų pasiekimų savo srities dalykinėse olimpiadose.

Mokinių priėmimo tvarka

Stojantieji bendrąja tvarka pateikia prašymą su savo pasiekimų sąrašu, pažymiais ir dalyko mokytojo arba auklėtojo rekomendaciją. Stojantieji į informatikos sekciją papildomai laiko testą, o į lietuvių filologijos sekciją  – atsiunčia savo kūrybos pavyzdžių.

Mokesčiai už mokymąsi

Mokestis už nuotolinį mokymą NMA padengia užduočių kūrimo bei darbų taisymo ir komentarų apie darbus arba užduočių sprendimų pateikimą mokiniams. Vasaros ir žiemos sesijų mokesčiai padengia dalį pačių mokinių ir jų dėstytojų išlaikymo sesijos metu, dėstytojų autorinių atlyginimų bei sesijos administravimo išlaidų. Pavasario sesijų mokesčiai padengia mokinių išlaikymo ir sesijos administravimo išlaidas.

Sekcijos struktūra

Sekcijos vadovas planuoja strateginę sekcijos veiklą, rengia ilgalaikius planus, parenka ir kviečia kuratorius, mokytojus, dėstytojus ir lektorius, dėsto per sesijas (nebūtinai), prisideda prie NMA veiklos strateginio planavimo. Kuratorius yra atsakingas už konkrečios jam patikėtos srities programos ir tvarkaraščių parengimą, taip pat rengia ir taiso užduotis, aptaria su mokiniais jų atlikimą, rekomenduoja jiems dalyvauti konkursuose ar olimpiadose ir padeda pasiruošti, įvertinęs mokinių interesus ir sugebėjimus, pasiūlo individualių užduočių ar literatūros. Mokytojas (taip pat dėstytojas, magistrantas, doktorantas) rengia ir taiso užduotis, aptaria su mokiniais jų atlikimą, atskirais atvejais tik taiso mokinių atliktas užduotis, kurios jau yra parengtos anksčiau dirbusių pedagogų. Lektoriai paprastai yra kviečiami sekcijos vadovo ar kuratoriaus išdėstyti konkrečią temą sesijų metu.

Nacionalinės moksleivių akademijos baigimas

Su Akademijos baigimo kriterijais galite susipažinti čia: NMA. Baigimo pažymėjimų kriterijai.

Juos atitikusiems mokiniams skiriami diplomai, o dalyvavusiems ugdymo programose – pažymėjimai.

Nacionalinės moksleivių akademijos diplomas (pažymėjimas) taip pat prideda papildomų balų stojant į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą:

2015
Nacionalinės moksleivių akademijos diplomas +0,20
Nacionalinės moksleivių akademijos diplomas_su_pagyrimu +0,20
Pažymėjimas už dalyvavimą Nacionalinės moksleivių akademijos ugdymo programoje +0,10

juosta

Dalintis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*