Nacionalinės moksleivių akademijos vizija – tobulėti patiems ir keisti pasaulį.

Akademijos misija yra padėti jauniems žmonėms atskleisti savo potencialą ir visapusiškai jį realizuoti.

Nacionalinė moksleivių akademija kelia šiuos tikslus:

  • Sudaryti sąlygas aukštus pasiekimus ar jų potencialą turintiems moksleiviams bei itin gabiems vaikams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, gyvenamosios vietos, amžiaus, lyties ir kt., rinktis jų poreikius atitinkantį ugdymą – suteikti jiems tokių dalykinių ir asmenybės ugdymo žinių ir įgūdžių, kurių jie neturi galimybės įgyti įprastų mokyklinių pamokų metu;
  • Sudaryti sąlygas mokiniams mokytis ir bendradarbiauti su aukščiausios kvalifikacijos specialistais iš tos srities, į kurią mokiniai gilinasi ir turi žymių pasiekimų;
  • Užtikrinti švietimo kokybę, gerinant švietimo paslaugų kokybę aukštus pasiekimus ar jų potencialą turintiems ir itin gabiems vaikams;
  • Sumažinti regioninius švietimo sistemos netolygumus (Akademijos veikla apima visus Lietuvos regionus);
  • Sumažinti skirtumą tarp švietimo paslaugų, teikiamų aukštus pasiekimus turintiems, motyvuotiems ir itin gabiems vaikams Lietuvoje, ir tokių paslaugų, teikiamų kitose Europos ir pasaulio šalyse.
Dalintis