Sekcijos

paskelbė

Nuotoliniu būdu du kartus per mėnesį (išskyrus vasaros atostogas) mokiniams pateikiamos įvairios praktinės bei teorinės užduotys. Savo srities specialistai prie užduoties taip pat pateikia teoriją, pavyzdžius bei rekomenduojamos literatūros sąrašus. Kiekvienas mokinys turi galimybę konsultuotis su užduoties pateikėju, prašyti papildomos literatūros ir pan.

Sėkmingai besimokantys mokiniai kviečiami į žiemos, pavasario ar vasaros akivaizdines sesijas, kurių metu didelis dėmesys skiriamas ne tik dalykinėms paskaitoms, bet ir asmenybės ugdymui, įvairiems projektams.

Akademijoje veikia 8 sekcijos: biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos, informatikos, istorijos, fizikos ir astronomijos, lietuvių filologijos ir matematikos. Atranką į muzikos sekciją visus metus vykdo vienas iš NMA steigėjų – M.R. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas “Pagalba Lietuvos vaikams”, atranką į kitas sekcijas vykdo NMA vieną kartą per metus (spalio – lapkričio mėnesiais).

Biologijos ir biochemijos sekcija

Vadovė: prof. habil. dr. Vida Mildažienė, kuratorius: dokt. Paulius L. Tamošiūnas

Ši NMA sekcija pradėjo veikti vėliau nei kitos NMA sekcijos – 2006 m. -  UAB „Fermentas“ iniciatyva. Sekcija sudaro sąlygas ypač gabių biologijai ir biochemijai moksleivių papildomam lavinimui, bendraujant su universitetų dėstytojais ir mokslinių institutų mokslininkais. Siekiama padėti giliau suprasti biologinius reiškinius, įgauti daugiau naujausių žinių apie molekulinius gyvybės mokslus – genetiką, biochemiją, molekulinę biologiją, ląstelės biologiją, mikrobiologiją, biotechnologiją. Nuotoliniu būdu biologijos ir biochemijos sekcijos mokiniams pateikiamos įvairios biocheminės ir biologinės praktinės bei teorinės užduotys, kurias rengia Kauno Sveikatos, Vytauto Didžiojo, Vilniaus universiteto, Biochemijos ir Biotechnologijos institutų dėstytojai ir mokslininkai. Sesijų metu mokiniai ne tik klausosi teorinių paskaitų, bet ir turi galimybę dirbti Lietuvos universitetų, UAB „Fermentas“ laboratorijose, kuriose gali ne tik pamatyti, kaip taikoma naujausia mokslinių tyrimų įranga, bet ir atlikti bandymus savo rankomis. Dar vienas sekcijos išskirtinumas – 7-10 dienų trukmės vasaros lauko ekspedicijų stovykla, kuri rengiama VDU Vaišnoriškės botaninių tyrimų stotyje (Utenos raj.).

Chemijos sekcija

Vadovas: prof. habil. dr. Eugenijus Butkus

Gabiems mokiniams suteikiama galimybė pagilinti chemijos žinias, taip pat teikiama pagalba ruošiantis chemijos olimpiadoms.

Mokiniai gauna užduotis ir literatūrą (jei mokinys to pageidauja), kurias rengia chemijos grupės kuratorius dokt. Vaidotas Navickas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio lygį, tikslus, pažangumą ir chemijos olimpiadų dalykinę programą. Atlikdami įvairias užduotis (uždaviniai, teorijos analizė ir supratimas), mokiniai turi demonstruoti tokius sugebėjimus, kad galėtų pereiti vis į stipresnę grupę. Kiekvienai grupei yra pateikiamos skirtingos užduotys ir su kiekvienu mokiniu yra diskutuojama ir mokomasi atskirai, taip suteikiant galimybę lavinti savo gabumus ir tinkamai išanalizuoti užduotis. Chemijos sekcijoje siekiama, kad mokinys pats sugebėtų įvardyti problemas dėstytojui, su kurio pagalba  išmoktų jas tinkamai ir teisingai spręsti.

Ekonomikos sekcija

Vadovas: dr. Modestas Gelbūda

Ekonomika – tai menas pasiekti gyvenime kaip galima daugiau. (Bernardas Šo)

Programos tikslas – lavinti ekonominį mąstymą, mokyti stebėti ir vertinti šalies ir pasaulio ekonomikos įvykius, suprasti ekonomikos dėsnius.

Užduotis sudaro 8 – 10 įvairių tipų testai, uždaviniai, esė aktualiomis ekonomikos temomis, realių ekonomikos įvykių komentarai ir pan. Rengiant užduotis atsižvelgiama į moksleivių pasiruošimo lygį, pageidavimus. Užduotis rengs, vertins ir su jumis nuotoliniu būdu bendraus ekonomikos mokytoja metodininkė Ona Malūkienė.

Fizikos ir astronomijos sekcija

Vadovė: doc. dr. Živilė Rutkūnienė

Šioje sekcijoje stengiamasi suburti fizika ir astronomija besidominčius vaikus, norinčius kūrybiškai tobulėti bei plačiau pažinti Visatą. Mokiniai gilina turimas fizikos bei astronomijos žinias, išmoksta susirasti bei atsirinkti reikalingą informaciją, susipažįsta su šiuolaikinio mokslo sprendžiamomis problemomis.

Svarbiausia mokymo priemonė – tiesioginis ir nuolatinis bendravimas su sekcijos kuratoriais. Kurso metu mokiniai atlieka nedidelės apimties tiriamuosius ir/arba apžvalginius mokslo darbus. Mokiniams skirtos užduotys padeda ugdyti kūrybinį mąstymą, komunikacinius gebėjimus, atsakomybę, valią.

Informatikos sekcija

Vadovės: doc. habil. dr. Valentina Dagienė, dr. Jūratė Skūpienė

Nuotoliniu būdu rengiamasi informatikos olimpiadoms. Užduotis reikia išspręsti bei internetu pateikti varžybų sistemai. Jas rengia daugkartinis Tarptautinių mokinių informatikos olimpiadų medalininkas Vytis Banaitis.

Akivaizdinių sesijų metų daugiau dėmesio skiriama įvairioms kitoms mokslinėmis bei praktinėmis, su olimpiadomis nesusijusiomis, informatikos sritims. Dėstoma teorija  derinama su praktiniais dalykais ir iliustruojama pavyzdžiais. Mokomasi taikyti įgytas žinias. Mokiniai turi progą atvirai pabendrauti su profesionaliais Lietuvos bei užsienio mokslininkais informatikais, sužinoti, kas vyksta mokslo ir verslo pasaulyje.

Istorijos sekcija

Vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, kuratorius: dokt. Domas Boguševičius

Istorijos sekcijos tikslas – suteikti gabiems mokiniams žinių ir įgūdžių, reikalingų aiškinant šiuolaikinės Lietuvos tapsmą. Studijuojantis jaunimas turėtų susipažinti su naujausiais Lietuvos istorijos tyrimais ir istorijos mokslo tendencijomis ir pasiekimais, įgyti pamatinius įgūdžius analitiškai ir kritiškai nagrinėti įvairiausio pobūdžio istorijos tekstus, spręsti istorijos problemas, išmokti patiems kurti įvairių formų istorijos pasakojimus.
Sekcijos kūrėjai vadovaujasi įsitikinimu, kad šiuolaikinio istorijos tyrėjo (tiek profesionalo, tiek ir pradedančiojo) paskirtis yra ne pateikti tikslius atsakymus, bet užduoti aktualius, „teisingus“ klausimus, atitinkančius laikmečio realijas.

Sekcijos dalyviai kartą per mėnesį atlieka jiems atsiųstas kūrybines problemines užduotis, apimančias skirtingus Lietuvos istorijos laikotarpius. Sesijose mokiniai dalyvauja paskaitose ir diskusijose su žinomais Lietuvos istorijos tyrėjais. Užduočių ir sekcijų užsiėmimų įvairove siekiama atspindėti skirtingus mokinių polinkius ir interesus.

Lietuvių filologijos sekcija
adovas: doc. dr. Dainius Vaitiekūnas

Kūrybiškumas turi būti skatinamas, o kūrybiškos asmenybės – visokeriopai palaikomos. To siekia į sekciją susibūrę mokiniai, mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, rašytojai, aktoriai. Kūrybinė veikla suvokiama ne tik kaip įvairaus pobūdžio tekstų kūryba ir interpretacija, bet ir kaip tiesioginis (sesijos) ir netiesioginis (intensyvus susirašinėjimas tarp sesijų, atliekant kūrybiškumą lavinančias užduotis) kūrybiškų asmenybių dialogas. Siekiama ugdyti mokinių kūrybinę savirašką, plėsti kultūrinį akiratį, formuoti originalų požiūrį ir savitą raišką, tikslingai rinktis raiškos priemones, todėl praktinės užduotys yra derinamos su literatūros teorijos dalykais. Sesijų metu mokiniai turi galimybę pabendrauti ir kurti su profesionaliais savo srities specialistais, rašytojais, aktoriais.

Matematikos sekcija

Vadovas: m.e. Leonas Narkevičius

Visi mokiniai matematikos sekcijoje yra suskirstyti į keturias grupes pagal klasę, amžių ir pasiekimus. Mokiniams, kuriems paskirtoje grupėje duodamos užduotys atrodo per lengvos arba per sunkios, parenkama kita grupė pagal mokymosi lygį. Mokomasi nuotoliniu būdu. Kiekvienai grupei du kartus per mėnesį yra pateikiamos skirtingos, mokinių lygį atitinkančios užduotys iš visų olimpiadoms reikalingų matematikos sričių. Dėstytojai pateikia teoriją, pavyzdžius, uždavinius savarankiškam darbui. Su stipriausia olimpiadininkų grupe dirbantys specialistai taip pat yra buvę pasaulinių olimpiadų prizininkai.

Muzikos sekcija

Žiemos ir vasaros sesijose prisideda ir muzikos sekcija.

Dalintis