Sekcijos

paskelbė

Ką mes veikiame?

Sekcijos

Veliava
Nuotoliniu būdu du kartus arba kartą per mėnesį (išskyrus vasaros atostogas) mokiniams pateikiamos įvairios praktinės ir teorinės užduotys. Savo srities specialistai prie užduoties taip pat pateikia teoriją, pavyzdžius ir rekomenduojamos literatūros sąrašus. Kiekvienas mokinys turi galimybę konsultuotis su užduoties pateikėju, prašyti papildomos literatūros ir pan.
Sėkmingai besimokantys mokiniai kviečiami į žiemos, pavasario ir vasaros akivaizdines sesijas, per kurias didelis dėmesys skiriamas ne tik dalykinėms paskaitoms, bet ir asmenybės ugdymui, įvairiems projektams.
Akademijoje veikia 9 sekcijos: biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos, informatikos, istorijos, fizikos ir astronomijos, lietuvių filologijos, matematikos ir muzikos. Atranką į muzikos sekciją vykdo vienas iš NMA steigėjų – M. R. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas  „Pagalba Lietuvos vaikams”, atranką į kitas sekcijas vykdo NMA vieną kartą per metus (rugsėjo-spalio mėnesiais).

zvaigzute

Biologijos ir biochemijos sekcija
Vadovė: prof. habil. dr. Vida Mildažienė

Ši NMA sekcija pradėjo veikti vėliau nei kitos NMA sekcijos – 2006 m. UAB „Fermentas“ iniciatyva. Sekcija sudaro sąlygas ypač biologijai ir biochemijai gabių moksleivių papildomam lavinimui, bendraujant su universitetų dėstytojais ir mokslinių institutų specialistais. Siekiama padėti giliau suprasti biologinius reiškinius, įgyti daugiau naujausių žinių apie molekulinius gyvybės mokslus – genetiką, biochemiją, molekulinę biologiją, ląstelės biologiją, mikrobiologiją, biotechnologiją. Nuotoliniu būdu biologijos ir biochemijos sekcijos mokiniams pateikiamos įvairios biocheminės ir biologinės praktinės bei teorinės užduotys, kurias rengia Lietuvos sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo, Vilniaus universiteto, Biochemijos ir Biotechnologijos institutų dėstytojai ir mokslininkai. Per sesijas mokiniai ne tik klausosi teorinių paskaitų, bet ir turi galimybę dirbti Lietuvos universitetų, Biotechnologijos instituto laboratorijose. Jose gali ne tik pamatyti, kaip taikoma naujausia mokslinių tyrimų įranga, bet ir atlikti bandymus savo rankomis. Dar vienas sekcijos išskirtinumas – 7–10 dienų trukmės vasaros lauko ekspedicijų stovykla, kuri rengiama VDU Vaišnoriškės botaninių tyrimų stotyje (Utenos raj.).

zvaigzute

Chemijos sekcija
Vadovas: prof. habil. dr. Eugenijus Butkus, kuratorius: Vytautas Pečiukėnas

Gabiems mokiniams sudaroma galimybė plėsti chemijos žinias, teikiama pagalba ruošiantis chemijos olimpiadoms. Atlikdami įvairias užduotis (uždaviniai, teorijos analizė ir supratimas), mokiniai turi demonstruoti gebėjimus, kad galėtų pereiti vis į stipresnę grupę. Kiekvienai grupei yra pateikiamos skirtingos užduotys ir su kiekvienu mokiniu yra diskutuojama ir mokomasi atskirai, taip suteikiant galimybę lavinti savo gabumus ir tinkamai išanalizuoti užduotis. Chemijos sekcijoje siekiama, kad mokinys pats gebėtų įvardyti problemas dėstytojui, su kurio pagalba  išmoktų jas tinkamai ir teisingai spręsti.

zvaigzute

Ekonomikos sekcija
Vadovas: dr. Modestas Gelbūda

Ekonomika – tai menas pasiekti gyvenime kaip galima daugiau. (Bernardas Šo)
Programos tikslas – lavinti ekonominį mąstymą, mokyti stebėti ir vertinti šalies ir pasaulio ekonomikos įvykius, suprasti ekonomikos dėsnius.
Užduočių komplektus sudaro įvairūs testai, uždaviniai, esė aktualiomis ekonomikos temomis, realių ekonomikos įvykių komentarai ir pan. Rengiant užduotis atsižvelgiama į moksleivių pasiruošimo lygį, pageidavimus.

zvaigzute

Fizikos ir astronomijos sekcija
Vadovė: doc. dr. Živilė Rutkūnienė

Į šią sekciją stengiamasi suburti fizika ir astronomija besidominčius vaikus, norinčius kūrybiškai tobulėti bei plačiau pažinti Visatą. Mokiniai gilina turimas fizikos ir astronomijos žinias, išmoksta rasti bei atsirinkti reikalingą informaciją, susipažįsta su šiuolaikinio mokslo sprendžiamomis problemomis.
Svarbiausia mokymo priemonė – tiesioginis ir nuolatinis bendravimas su sekcijos kuratoriais. Kurso metu mokiniai atlieka nedidelės apimties tiriamuosius ir/arba apžvalginius mokslo darbus. Mokiniams skirtos užduotys padeda ugdyti kūrybinį mąstymą, komunikacinius gebėjimus, atsakomybę, valią.

zvaigzute

Informatikos sekcija
Vadovė: dr. Jūratė Skūpienė

Nuotoliniu būdu rengiamasi informatikos olimpiadoms. Užduotis reikia išspręsti ir internetu pateikti varžybų sistemai.
Per akivaizdines sesijas daugiau dėmesio skiriama įvairioms kitoms mokslinėmis ir praktinėmis, su olimpiadomis nesusijusiomis, informatikos sritims. Dėstoma teorija  derinama su praktiniais dalykais ir iliustruojama pavyzdžiais. Mokomasi taikyti įgytas žinias. Mokiniai turi progą pabendrauti su profesionaliais Lietuvos bei užsienio mokslininkais informatikais, sužinoti, kas vyksta mokslo ir verslo pasaulyje.

zvaigzute

Istorijos sekcija
Vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, kuratorius: dokt. Domas Boguševičius

Istorijos sekcijos tikslas – suteikti gabiems mokiniams žinių ir įgūdžių, reikalingų aiškinant šiuolaikinės Lietuvos tapsmą. Studijuojantis jaunimas turėtų susipažinti su naujausiais Lietuvos istorijos tyrimais ir istorijos mokslo tendencijomis bei pasiekimais, įgyti pamatinius įgūdžius analitiškai ir kritiškai nagrinėti įvairiausio pobūdžio istorijos tekstus, spręsti istorijos problemas, išmokti kurti įvairių formų istorijos pasakojimus, rašyti esė.
Sekcijos kūrėjai vadovaujasi įsitikinimu, kad šiuolaikinio istorijos tyrėjo (tiek profesionalo, tiek pradedančiojo) paskirtis yra ne pateikti tikslius atsakymus, bet ir užduoti aktualius, teisingus klausimus, atitinkančius laikmečio realijas.
Sekcijos dalyviai kartą per mėnesį atlieka jiems atsiųstas kūrybines problemines užduotis, apimančias skirtingus Lietuvos istorijos laikotarpius. Sesijose mokiniai dalyvauja paskaitose ir diskusijose su žinomais Lietuvos istorijos tyrėjais.

 zvaigzute

Lietuvių filologijos sekcija
Vadovas: doc. dr. Dainius Vaitiekūnas

Kūrybiškumas turi būti skatinamas, o kūrybiškos asmenybės – visokeriopai palaikomos. To siekia į sekciją susibūrę mokiniai, mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, rašytojai, aktoriai. Kūrybinė veikla suvokiama ne tik kaip įvairaus pobūdžio tekstų rašymas ir interpretacija, bet ir kaip tiesioginis (sesijos) bei netiesioginis (intensyvus susirašinėjimas tarp sesijų, atliekant kūrybiškumą lavinančias užduotis) kūrybiškų asmenybių dialogas. Siekiama ugdyti mokinių kūrybinę saviraišką, plėsti kultūrinį akiratį, formuoti originalų požiūrį ir savitumą, mokyti tikslingai rinktis raiškos priemones, todėl praktinės užduotys yra derinamos su literatūros teorijos dalykais. Per sesijas mokiniai turi galimybę pabendrauti ir kurti su profesionaliais savo srities specialistais, rašytojais, aktoriais.

zvaigzute

Matematikos sekcija
Vadovas: m. e. Leonas Narkevičius

Visi mokiniai matematikos sekcijoje yra suskirstyti į grupes pagal klasę, amžių ir pasiekimus. Mokiniams, kuriems paskirtoje grupėje pateikiamos užduotys atrodo per lengvos arba per sunkios, pagal mokymosi lygį parenkama kita grupė. Kiekvienai grupei du kartus per mėnesį yra pateikiamos skirtingos, mokinių lygį atitinkančios užduotys iš visų olimpiadoms reikalingų matematikos sričių. Dėstytojai pateikia teoriją, pavyzdžius, uždavinius savarankiškam darbui. Su stipriausia olimpiadininkų grupe dirbantys specialistai yra pasaulinių olimpiadų prizininkai.

zvaigzute

Muzikos sekcija
Vadovė: m. m. Gabrielė Kondrotaitė

Žiemos ir vasaros sesijose prisideda ir muzikos sekcija.

juosta

 

Dalintis