Pajamos Faktinės 2009 metais Numatytos 2010

metams

Tikslinis finansavimas LR ŠMM programai 65 000 15 000
2 proc.parama pagal GPM įstatymą 10 578 8 000
Verslo įmonių ir fizinių asmenų parama 145 440 40 730
Paslaugų pardavimas 91 016 39 237
Kitos pajamos 247
Iš viso: 312 281 102 967
Išlaidos Faktinės 2009 metais Numatytos 2010 metams
Atlyginimams ir honorarams 34 822 74 799
Materialaus turto įsigijimui 3 905 5 500
Paslaugoms (patalpų nuoma, organizavimas)* 257 680 228 543
Iš viso: 296 407 308 842
Skirtumas (tarp pajamų ir išlaidų):** 15 874 -205 875

*Didžioji dalis šių išlaidų yra susijusios su akivaizdinėmis sesijomis, kurių metų nuomojamos patalpos, organizuojamasmaitinimas ir t.t. ir pan.

**2010 metų projektai vykdomi iš 2008-2009 metais gautų lėšų. Dėl to ataskaitoje yra toks reikšmingas skirtumas tarp pajamų ir išlaidų.